Menu
Mateřská škola Štěpánovice
Mateřská škola Štěpánovice

Provoz mateřské školy

 • od 7:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, řízené činnosti, příprava předškoláků
 • 9:00 
  • Osobní hygiena, dopolední svačina
  • Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost dle daného tématu
  • Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
 • 12:00 
  • Příprava na oběd, oběd a osobní hygiena dětí
  • Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku a s předškoláky
 • 14:00 
  • Odpolední svačina, osobní hygiena
  • Volně spontánní zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
 • do 16:00 Příprava dětí na odchod domů, odchod domů

nahoru